Trychydts | | | 2005., január 24., 10:20 | | |

Na. Na. Na.

Gondoltam, elmagyarázom, hogy Heidegger nem sznob volt, hanem véleménye szerint a köznapi nyelv strukturálisan alkalmatlan arra, hogy egzakt metafizikai argumentációkat végezzünk rajta, ezért számára a cél a nyelv dekonstrukciója volt, hogy aztán egy új fogalmi apparátussal tehessen adekvát kijelentéseket, de aztán rá kellett jönnöm, hogy én még nem is vizsgáztam Heideggerből, így nekem ezt szerencsére még nem kell tudnom. :)