Klri | | | 2005., január 24., 9:53 | | |

Tévedés történt: Tehát, meggyőződésem szerint (és ezt újabb fél nap tanulás után is tartom) a filozófia, mint olyan egy nagy nagy félhomály, amelyben még a filozófusok sem nagyon tudnak eligazodni (ld. Heidegger), de, hogy bebizonyítsák, hogy ők, a filozófusok, sokkal okosabbak a pórnépnél, direkt olyan nyelven beszélgetnek egymással, amellyen normális emberek nem. Félreértés ne essék, Heidegger bizonyára lángész volt. Egy olyan lángész, aki volt annyira sznob, hogy mások ne juthassanak hozzá az ő lángelmeszüleményeihez (ha van ilyen szó egyáltalán…).